logowhite

Siedziba firmy:
REFRATEC Sp. z o.o.                                   

ul. Księżycowa 3
01-934 Warszawa

tel: +48 22 865 72 45
e-mail: refratec@refratec.pl

NIP: 521 364 61 25
REGON: 146600422
KRS:0000456025
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
BDO       000107733
Wysokość Kapitału Zakładowego 50 000 zł

Przedstawiciele handlowi

Krzysztof Ciosek
tel: +48 539 398 686
e-mail: krzysztof.ciosek@refratec.pl

Mariusz Mikołajczak
tel: +48 539 397 930
e-mail: mariusz.mikolajczak@refratec.pl