REFRATEC Sp. z o.o. jest firmą wyspecjalizowaną w zakresie montażu, modernizacji i remontów pieców przemysłowych, a także utylizacji materiałów niebezpiecznych takich jak azbest. Pracujemy w Polsce oraz w wielu krajach europejskich takich jak: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Luksemburg, Estonia, Holandia.

Dzięki kadrze doskonałych fachowców, a co za tym idzie jakości usług, firma rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny.

Obroty firmy na koniec roku 2013 przekroczyły 2 mln euro.

 Bez tytułuFirma REFRATEC Sp. z o.o. jest w trakcie uzyskiwania prestiżowego certyfikatu SCC/VCA – zarządzanie bezpieczeństwiem pracy, zdrowia i środowiska obowiązującym w krajach: Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy.

Bez tytułuZatrudniamy ponad 140 fachowców z wieloletnim doświadczeniem w remontach pieców przemysłowych : kierowników budów, brygadzistów, murarzy piecowych, pomocników. Część naszej kadry technicznej posiada uprawnienia spawalnicze typu EN287-1 111, EN287-1 135, EN287-1 144, uprawnienia na obsługę urządzeń transportowych jak wózki widłowe i suwnice.

Bez tytułuNasi pracownicy przeszli różnego typu szkolenia w ramach BHP i posiadają certyfikaty Työturvallisuuskortti (Occupational Safety Card Finalandia), SSG ENTRE (Szwecja), Certificate: for Hot Work,  Confined Space medium risk and Work at Heights , SSSTS (Site Supervisor Safety Training Scheme)  – Wielka Brytania, certyfikat SCC 018 i 017