cegły

PIECE PRZEMYSŁOWE

Realizujemy specjalistyczne prace budowy, remontów, modernizacji i rekonstrukcji pieców i urządzeń przemysłowych w następujących rodzajach przemysłów:

hutnictwo stali i metali kolorowych

cementowanie przemysł cementowniczy

przemysł wapienniczy

przemysł petrochemiczny

przemysł ceramiczny

przemysł energetyczny

przemysł szklarski

 

Pracujemy w następujących rodzajach pieców:

piecach przemysłowych wszystkich typów do pracy ciągłej jak i okresowej, zasilanych wszystkimi rodzajami paliw oraz energią elektryczną

bateriach koksowniczych

suszarniach

kadziach

kotłach energetycznych parowych i wodnych

spalarniach odpadów