logowhite
Biuro firmy:
REFRATEC Sp. z o.o.
ul. Księżycowa 3
01-934 Warszawa

tel: +48 22 865 72 45

e-mail: refratec@refratec.pl

Siedziba firmy:
REFRATEC Sp. z o.o.                                   Przedstawiciel handlowy Polska:

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa                            Arkadiusz CHRZAN
NIP: 521 364 61 25                                               Częstochowa
REGON: 146600422                                           tel: + 48 509 576 308
KRS:0000456025
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
BDO       000107733
Wysokość Kapitału Zakładowego 11 000 zł